Reïntegratiebureau

CNW vindt een passende nieuwe functie voor uw werknemer

Uw werknemer is niet meer (volledig) in staat om zijn of haar functie uit te oefenen. U bent op zoek naar een reïntegratiebureau dat samen met uw werknemer op zoek gaat naar een passende functie buiten uw bedrijf. CNW is hierin uw partner. CNW is en doet namelijk veel meer dan een standaard reïntegratiebureau. Zonder daarbij de doelen uit het oog te verliezen, als een echte partner dus.

Reïntegratieadvies als basis

Bij aanvang van een reïntegratietraject vindt er een uitvoerige, diagnostische intake plaats. Hierbij werken wij met een team van onafhankelijke deskundigen uit verschillende vakgebieden (artsen, psychologen, fysiotherapeuten, coaches, arbeidsdeskundigen, arbeidsmarktdeskundigen en loopbaanadviseurs). Uit deze intake komt een reïntegratieadvies voort. Dit advies vormt de basis voor een traject naar een nieuwe, passende functie.

Positieve insteek & doortastendheid

Deskundigheid en zorgvuldigheid staan voorop tijdens een reïntegratietraject. Hierbij worden de belangen van u als werkgever en uw werknemer op evenwichtige wijze met elkaar in overeenstemming gebracht. Met creativiteit, zorgvuldigheid, vasthoudendheid, een positieve insteek en doortastendheid begeleiden wij uw werknemer naar een nieuwe, passende en duurzame baan.

Bent u op zoek naar een reïntegratiebureau dat als een echte partner voor u functioneert? Vul ons contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.