Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan helderheid verschaffen wanneer een werknemer (langdurig) ziek is. Is werkhervatting mogelijk, en zo ja, kan dit binnen de eigen organisatie of moet er een nieuwe werkgever worden gezocht? In een arbeidsdeskundig onderzoek worden de volgende drie vragen beantwoord:

  • Wat kan de werknemer aan?
  • Wat zijn reële verwachtingen?
  • Aan welke wet- en regelgeving moet worden voldaan?

Als duidelijk is wat de medewerker aankan en wat verwacht mag worden, worden oplossingen geformuleerd. De arbeidsdeskundige adviseert over mogelijkheden om het werk te hervatten, een eventueel  re-integratietraject en mogelijkheden binnen of buiten de organisatie.

Wanneer laat u een arbeidsdeskundig onderzoek doen?

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan in de volgende situaties zinvol zijn:

  • Wanneer een medewerker (langdurig) ziek is en aangeeft het werk niet meer te kunnen doen
  • Wanneer niet duidelijk is of een zieke medewerker in de toekomst het werk weer zal kunnen doen
  • Wanneer onduidelijk is wat de arbeidsmogelijkheden van een medewerker zijn na of tijdens het ziekteverlof
  • Wanneer de re-integratie moeizaam verloopt en de reden daarvoor niet helemaal duidelijk is
  • Wanneer het (eind)doel van de re-integratie onduidelijk is.

Hoe gaat een arbeidsdeskundig onderzoek in zijn werk?

Elke arbeidsdeskundige kent zijn of haar eigen aanpak en deze is uiteraard afhankelijk van de situatie. In grote lijnen ziet elk arbeidsdeskundig onderzoek er wel min of meer hetzelfde uit. Vaak worden eerst gesprekken gevoerd met de bedrijfsarts en werkgever over de functie, de organisatie, andere functies, het verloop, het functioneren van de medewerker en hun visie op mogelijkheden en oplossingen. Vervolgens vindt er een bedrijfsonderzoek plaats, waarbij de mogelijkheden binnen de eigen organisatie worden geïnventariseerd. De bevindingen uit dit onderzoek wordt verwerkt in een rapport en teruggekoppeld naar de betrokkenen. In sommige gevallen wordt ook overlegd met het UWV en de arbodienst.

Wat kan CNW voor u betekenen?

Wij adviseren u als werkgever bij langdurige ziekte van een werknemer altijd een arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren. Blijkt uit dit onderzoek dat het niet wenselijk of haalbaar is om de zieke werknemer te laten terugkeren binnen uw bedrijf, dan kunt u bij CNW terecht voor een 2e spoor re-integratietraject. In onze re-integratietrajecten gaan wij altijd uit van wat werknemers nog wél kunnen. Zorgvuldigheid, creativiteit en vasthoudendheid zijn daarbij onze sleutelwoorden.

Interesse in de diensten van CNW?

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Vul ons contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.