Veranderen met plezier

Programma voor persoonlijke ontwikkeling op het gebied van verandering

Iedereen komt periodes in werk en leven tegen waarin verandering noodzakelijk is. Dit kan van buitenaf gestuurd worden (reorganisatie, functieverandering, ontslag) of door een gevoel van ontevredenheid over het eigen functioneren.

Achtergrond

Op deze momenten worden mensen geconfronteerd met zichzelf, de manier waarop zij met deze veranderingen omgaan en de resultaten die dat oplevert. Werknemers die willen excelleren, halen er altijd en overal uit wat er in zit. Soms is er even wat klein onderhoud nodig om dat vol te kunnen houden.

Wanneer de uitkomst niet bevredigend is, zijn er globaal drie manieren om te reageren: de 'schuld' bij de situatie leggen, overgave aan de situatie en maar zien hoe het loopt of actie ondernemen om een gewenste verandering aan te brengen. In alle gevallen reageert iemand met wat hij in huis heeft. Met andere woorden: bekende patronen worden herhaald. Het gevolg is, dat een resultaat wordt gecreëerd dat binnen deze patronen past - meer van hetzelfde. Terwijl het nu juist de bedoeling was dat het anders zou worden!

Het programma 'Veranderen met plezier' is ontstaan vanuit ervaring en wetenschappelijke onderbouwing dat het mogelijk is binnen 90 dagen daadwerkelijke verandering in gedrag en welbevinden te realiseren.

Programma

Begonnen wordt met een nulmeting: Communicatiestijl en Talent Management Analyse. In de trainingen worden vaardigheden en een theoretisch raamwerk aangereikt. Hierdoor krijgt de deelnemer een ander zicht op zichzelf en zijn functioneren. In de individuele coachingsessies wordt dieper ingegaan op het zelfbeeld, het persoonlijk functioneren en de mogelijkheden en beperkingen die da met zich mee brengt. In de werkgroepen met medecursisten wordt de deelnemer ondersteund om de verandering die hij zichzelf ten doel heeft gesteld te realiseren. Men houdt elkaar scherp. Het grootste gedeelte van het programma vindt echter plaats in de dagelijkse praktijk. Want daar wil men de verandering tenslotte aanbrengen.

Het open programma is voor individuele inschrijvingen vanuit werk of privé situatie.

Voor organisaties en bedrijven wordt een op maat gesneden programma aangeboden.

Planning

Het programma duurt 12 aaneengesloten weken. Elke week is er een bijeenkomst: Training (twee aaneensluitende dagdelen) coaching (1 - 1 ½  uur) of werkgroep (zelf in te vullen met andere deelnemers). Daarnaast zijn er huiswerkopdrachten en contact via e-mail.

Kosten

De totale kosten zijn voor 6 trainingsdagen, 4 individuele sessies, ondersteuning van werkgroepen, materiaal, verblijf, koffie / thee en maaltijden tijdens de training.

Meer weten?

Voor aanmelding en meer informatie:

Neem contact met ons op via nummer 088-4200100 of laat ons via de mail weten wat wij voor u kunnen betekenen.

 

CNW Loopbaanadvies

Ericka Kuyters

088 - 42 00 100 | info@cnw.nl | www.cnw.nl

  Vacature portal CNW