Talentmanagement

Talentmanagement zorgt ervoor dat binnen een organisatie de juiste mensen op de juiste plaats zitten. Een organisatie bereikt sneller zijn doelen als iedereen zijn talenten volledig voor de organisatie kan inzetten.
 

Inzicht verkrijgen 

Voor optimaal talentmanagement is inzicht cruciaal. Inzicht in wat de organisatie nodig heeft, en wat de werknemer kan bieden. Hoe stem je vraag en aanbod zodanig op elkaar af dat werknemer én organisatie zich optimaal ontwikkelen? Daartoe moet de werkgever helder kunnen aanduiden wat van een bepaalde functie wordt verwacht. Welke (gedrags)vaardigheden, kennis en deskundigheid zijn er nodig om een functie goed te kunnen vervullen? 
Daarnaast is het, om een goede 'match' te kunnen maken, van belang inzicht te hebben in wat de werknemer te bieden heeft. Waar is hij of zij van nature goed in? Wat valt makkelijk te ontwikkelen en wat niet? Onze talentenanalyse, de TMA, is een goed instrument om overzicht te scheppen in uw talentmanagement. 
 

Toepassing

De talentenanalyse kunt u inzetten ten behoeve van werving en selectie, in- of externe doorstroom, onderzoek naar de best passende beroepskeuze en persoonlijke ontwikkeling. Centraal in talentmanagement van CNW staat het uitgaan van persoonlijke talenten en het denken in mogelijkheden. Het helder krijgen waar een werknemer goed in is en in welke omgeving en/of werkomstandigheden iemand optimaal tot zijn recht komt, zijn van cruciaal belang bij het bepalen van de juiste match. Alleen dan is er sprake van een intrinsieke motivatie en behalen beide partijen optimaal rendement.
 

Talent versus competenties

Het is van belang om te achterhalen waar iemands talenten liggen. Het is in tegenstelling tot competenties op basis van een talentenprofiel namelijk wél direct inzichtelijk waar iemands ontwikkelpotentieel zit. Competenties zijn een toevoeging om de uitvoering en de gewenste resultaten te managen. Iemand door veel aandacht, coaching en opleiding in een competentieprofiel persen, terwijl zijn/haar talenten op een ander vlak liggen, kost heel veel energie en tijd en levert weinig op. De TMA besteedt vooral aandacht aan de talenten van mensen en stelt ze daardoor in staat om de keuze van hun beroep af te stemmen op hun (vaak onbewuste) talenten. 
 

Werkwijze talentmanagement

Onze digitale talentenanalyse is praktisch omdat de werknemer de analyse, zolang er een computer is, overal kan afronden. Alle analyses worden afgenomen door gecertificeerde adviseurs. Ook op dit gebied kiest u met CNW voor kwaliteit en een voortvarende aanpak. Wilt u meer informatie over de concrete inhoud van de analyse kunt u meer lezen bij talentscan.
 

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in ons aanbod op het gebied van talentmanagement? Neem dan contact met ons op! 
  Vacature portal CNW