Job Crafting

Wat is job crafting?

Onder job crafting verstaan we de stappen die een werknemer zet om zijn of haar werksituatie positief te beïnvloeden. Daarbij kunt u denken aan meer betrokkenheid, grotere tevredenheid en meer mogelijkheden tot promotie.

Een functieomschrijving wordt over het algemeen van bovenaf opgelegd. Vervolgens geven werknemers zelf op een bepaalde manier invulling aan hun baan. Ze kunnen zich vrij passief opstellen en uitsluitend doen wat van ze gevraagd wordt. Maar ze kunnen ook alle kansen aangrijpen om de baan af te stemmen op waar ze goed in zijn, bijvoorbeeld door taken die ze leuk vinden toe te voegen en minder leuke taken af te stoten. Ook in de interactie met collega's kunnen ze actief bezig zijn met job crafting.

Wat betekent job crafting voor werkgevers?

Job crafting kan grote invloed hebben op individuele prestaties en op die manier doorwerken in bedrijfsprestaties. Hoe werknemers invulling geven aan hun baan, welke taken ze wel of niet goed vervullen en hoe ze met collega's samenwerken: dit alles kan ten koste gaan van een organisatie, of deze juist ten goede komen. Als werkgever wilt u positieve job crafting dan ook zo veel mogelijk stimuleren, terwijl u voorkomt dat werknemers hun baan op een meer negatieve manier invullen.

Hoe stimuleert u positieve job crafting?

Omdat job crafting een positieve invloed kan hebben op prestaties van medewerkers, doet u er goed aan uw werknemers ruimte te bieden om hun baan aan te passen aan hun sterke punten en passies. Tegelijkertijd moet u er uiteraard voor zorgen dat bepaalde bedrijfsdoelstellingen wel worden gehaald. CNW kan u hierbij helpen.

Het uitgangspunt van CNW is: de manier waarop mensen in een organisatie hun werk doen, is bepalend voor het succes van deze organisatie. Wij streven ernaar dat werknemers hun kwaliteiten en energie vanuit bevlogenheid inzetten voor uw bedrijf.

Interesse in een van de diensten van CNW?

Wilt u meer weten over job crafting en wat wij voor u kunnen betekenen? Vul ons contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Vacature portal CNW