Onze Methode

Waarom de CNW aanpak?

Al onze diensten zijn er op gericht om die ondersteuning te bieden die nodig is om uw organisatiedoelen te bereiken. De succesvolle integrale benadering, die CNW hanteert bij outplacement en re-integratie, werkt niet alleen bij individuen maar ook voor uw organisatie. Ons uitgangspunt: de manier waarop mensen in een organisatie hun werk doen, is bepalend voor het behaalde succes. Of medewerkers verantwoordelijkheid nemen en energie stoppen in wat ze doen, hangt niet alleen van de persoon zelf af, maar ook van de werkomgeving en de structuur en cultuur van de organisatie.

Voor wie?

CNW stimuleert bedrijven om contact te maken met hun belangrijkste vermogen, hun werknemers. Met als resultaat dat deze werknemers hun kwaliteiten en energie vanuit bevlogenheid inzetten voor het bedrijf. Er zijn veel oorzaken die de groei van een organisatie kunnen belemmeren:

  • Uw verzuimcijfers nemen toe, uw medewerkers blijven 'makkelijk' thuis.
  • Een medewerker raakt gedemotiveerd door de beperkingen van zijn/haar functie.
  • Het verloop onder uw personeel is hoog en u moet elke keer opnieuw mensen inwerken.
  • Mensen blijven hangen (in hun gouden kooi), ondanks het feit dat ze het niet (meer) naar hun zin hebben.
  • De mensen op uw afdeling of in uw team werken niet goed samen of zoeken met elkaar de concurrentie op ten koste van het bedrijf.
  • Er komen veel klachten binnen van klanten. Kleine en grote fouten zijn aan de orde van de dag.
  • Medewerkers zijn ontevreden en klagen over elkaar en over de gang van zaken.

Hoe werkt het in de praktijk?

De kern van onze aanpak draait om uw doelen en uw mensen. De meeste doelen kunt u niet bereiken zonder uw mensen. Het is zelfs zo dat uw medewerkers u 9 van de 10 keer precies kunnen vertellen wat er nodig is om uw doelen te realiseren. Die informatie is voor ons en voor u van cruciaal belang.

Het traject start op basis van uw doelstelling, aangevuld met de ervaringen van uw mensen. Die twee ingrediënten voegen we toe aan ons team van interne en externe specialisten. Hieruit volgt een advies over de verschillende wegen die u kunt bewandelen, denk daarbij aan: cultuurverandering, organisatieadvies, personeelsmanagement, loopbaantrajecten, outplacementtrajecten, bedrijfstrainingen en meer. U maakt de keuze waar u, uw mensen en wij ons aan committeren.

  Vacature portal CNW