Individueel maatwerk

Wij bieden outplacementtrajecten met de focus op begeleiding van werk naar werk. Outplacement beschrijft de ongelukkige situatie waarin iemand verkeerd. Loopbaanadvies met als doel een duurzame andere functie is hierop ons antwoord. Dit doen we door te werken aan arbeidsmarktwaarde vanuit het perspectief dat niet alleen kennis maar ook talent, motivatie en fysieke en psychische gesteldheid hier een belangrijke rol in spelen. Als u kiest voor het totaal programma dan staat individueel maatwerk centraal. Na een grondige intake stellen we een plan op dat is afgestemd op de besproken wensen en doelstellingen. Via een concreet, persoonlijk stappenplan begeleiden wij naar het uiteindelijke doel; een nieuwe, duurzame en passende baan.

Kwaliteit en resultaat

Onze aanpak en werkwijze resulteert in hoge tevredenheids- (8) en plaatsingscijfers (86%). Dit komt o.a. doordat:
•    Wij landelijk werken met regionale adviseurs. Zij beheersen zowel letterlijk als figuurlijk de taal en beschikken over een interessant netwerk in de betreffende regio.
•    Wij al 13 jaar het beste uit mensen halen. Wij werken voor en met mensen uit zeer uiteenlopende branches én uit alle lagen van de bevolking.
•    Wij intensieve maatwerktrajecten bieden (wekelijkse begeleiding) met niet alleen aandacht voor het cognitieve maar ook voor de fysieke en emotionele kant.

Professioneel en betrokken

Als werkgever kunt u om verschillende redenen te maken krijgen met een outplacementtraject. Bijvoorbeeld omdat u een meningsverschil heeft met uw medewerker en er niet uit lijkt te komen. Ook kan uw medewerker behoefte hebben aan een andere functie of een ander takenpakket, waarvoor geen mogelijkheden zijn binnen uw bedrijf. Of er vindt een reorganisatie plaats, met alle gevolgen van dien. Als u professioneel en betrokken afscheid wilt nemen, kan dit met een outplacementtraject van CNW.

Positieve houding

We onderscheiden ons gedurende het gehele traject door onze creativiteit en vasthoudendheid, waarbij de regie bij de werknemer zelf blijft liggen. Waar anderen stoppen, weten wij weer nieuwe wegen te vinden.
Daarbij is het voor ons essentieel dat de werknemer die nieuwe toekomst met zelfvertrouwen en een positieve houding tegemoet ziet. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om u als werkgever op de hoogte te houden over het verloop van het traject. Daarom evalueren we de voortgang, werkwijze en samenwerking regelmatig.

Meer weten?

Door in te gaan op een outplacementtraject bij CNW bespaart u tijd en moeite en krijgt uw werknemer toch op een zorgvuldige manier begeleiding richting nieuw werk. Bent u geïnteresseerd in ons aanbod op het gebied van outplacement? Neem dan direct contact met ons op  088-42 00 100 of mail. Wij nemen graag contact met u op.