Ons verhaal

Waar komen we vandaan?

CNW was het eerste bureau dat ook voor laagopgeleiden outplacement bood. In die tijd was dat nog voorbehouden aan de hoger opgeleiden. Door de succesvolle aanpak stonden we al snel bekend als het bureau dat ook goed was in de 'moeilijke gevallen'.

Nadat de dochter van Fred, Vion Jamin, CNW overnam in 2012 is er het een en ander veranderd. Zij heeft de re-integratietak verkocht en de dienstverlening uitgebreid van lokaal naar landelijk en van curatief naar preventief. Opdrachtgevers wisten CNW nu te vinden voor al hun mobiliteits- en vitaliteitsvraagstukken. Onze aanpak bleek namelijk niet alleen geschikt om mensen aan ander werk te helpen maar ook om mensen die vastlopen weer in beweging te krijgen. De uiteenlopende expertise van al onze professionals maakt dat we voor ieder vraagstuk een oplossing hebben. 

Inmiddels is al deze expertise beschikbaar gemaakt in ons platform, de OnMyWay monitor. Hierdoor maken we het mogelijk voor organisaties om zelf te sturen op de energie van hun mensen. Een preventieve aanpak waardoor 1. heel veel begeleiding kan worden voorkomen of beperkt en 2. vooral groei en succes veel eenvoudiger te realiseren is omdat medewerkers daadwerkelijk de energie en ruimte hebben om daar een positive bijdrage aan te leveren. Meer weten over ons aanbod? Lees verder >>