Ons aanbod

Wat levert het op?

Realtime inzicht

We verzamelen feedback van iedereen, altijd en overal. We analyseren en rekenen hiermee, waardoor je direct inzicht krijgt in:

- Welke thema's aandacht nodig hebben
- Waarmee je de grootste stappen kunt realiseren
- Welke doelen het meeste draagvlak hebben
- Welke mensen ruimte hebben voor groei

Realtime dus resultaat binnen minuten in plaats van maanden.

Eerlijke antwoorden

We werken met Gutman schalen en NIET met de welbekende Likert schalen. Het verschil is dat Likert gebaseerd is op meningen en Gutman op zichtbaar gedrag. Met Likert houden we onszelf makkelijk voor de gek EN we scoren snel gemiddeld. Meer weten? Download AMAIZE magazine

Focus

Je kunt direct gaan sturen door op basis van de uitkomsten je doelstelling te bepalen. Daarmee breng je voor iedereen focus aan en boek je het snelst resultaat. Doordat we rekenen met alle antwoorden krijg je snel inzicht in waar de schoen wringt, wat jouw mensen belangrijk vinden, wat goed gaat en wat niet en waar de ambitie ligt. Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen en teams ambitie hebben op veel punten tegelijk waardoor er weinig van de grond komt. Focus aanbrengen levert eenvoudig veel winst op. 

Inzicht en richting

Inzicht is waardevol, weten hoe het op te pakken en er mee aan de slag te gaan is essentieel. Zodra de doelstelling is vastgelegd in het platform kan iedereen daarmee op zijn eigen manier en eigen moment aan de slag. Met persoonlijke dashboards voorzien we iedereen van gerichte ontwikkelstappen ondersteund door relevante filmpjes, tests, oefeningen en artikelen. Zo kan iedereen verantwoordelijkheid nemen en zichzelf ontwikkelen in de richting van de afgesproken doelen.

Leren van elkaar

We rekenen ook met de informatie wie waar goed in is en geven inzicht in wie elkaar kan helpen. Hiermee voorkom je dat iedereen zelf het wiel gaat uitvinden en bespaar je veel verloren tijd. 

Besparingen op tijd en geld

Door te werken met zichtbaar gedrag is het mogelijk effecten van onze maar ook andere interventies te meten. Bepaal je doel, creëer focus en kijk of de gekozen interventies ook daadwerkelijk het gewenste resultaat opleveren. Hiermee voorkom je windowdressing, tijdverspilling en geld verspilling aan op het eerste gezicht veelbelovende interventies. 

Verdieping op je MVO

De monitor is wel een vervanger van medewerkerstevredenheidsonderzoeken maar zeker niet vergelijkbaar. Het is een dynamisch instrument waar je direct en continu mee aan de slag kunt. 

Zien hoe het werkt? Meld je aan voor een demo.