Er zijn weer opleidingspotjes

De economie trekt weer aan. Althans de positief denkenden onder ons ervaren het zo. In verschillende vakbladen is te lezen dat bedrijven weer opleidingspotjes beschikbaar stellen en daarmee opnieuw gaan investeren in personeel. Wat we vaak zien is dat deze potjes beschikbaar zijn voor de wensen van ambitieus personeel. Het is niet zoveel per persoon en het is, behalve wat die persoon er zelf mee opschiet, vaak niet helder wat het de organisatie gaat opleveren. Als u alle gevolgde opleidingen van de afgelopen paar jaar naast elkaar zou leggen dan zal er naar alle waarschijnlijkheid niet direct duidelijk zijn aan welke organisatiedoelen die opleidingen hebben bijgedragen.

Wij zijn er bij CNW vanzelfsprekend voor om in te gaan op de specifieke wensen van personeel. Voor wat betreft opleidingen streven we naar focus, beginnend bij de ambities van de organisatie. Waar wil de organisatie heen, wat zijn de doelstellingen van de komende jaren. Wat is daar voor nodig en op welke manier kan het opleiden van personeel daar aan bijdragen?

< Terug naar nieuws