Zin of onzin van HR

Veel grote organisaties hebben een aparte HR afdeling. De invloed en mate van verantwoordelijkheid m.b.t. het personeelsbeleid ligt bij sommige organisaties volledig bij de HR afdeling. Bij andere organisaties ligt die bij de leidinggevenden en heeft de HR afdeling slechts een adviserende rol.

CNW is heel uitgesproken over de kracht van bewust personeelsbeleid. Onze ervaring is dat daar heel veel winst te behalen valt, letterlijke winst maar ook winst in de zin van werkplezier en werksfeer. Ook bedrijven zonder HR afdeling zijn vaak gebaat bij een duidelijk personeelsbeleid. De uitvoering ervan is vaak al intensief genoeg, laat staan dat iedere leidinggevende zelf weer het wiel opnieuw moet uitvinden. CNW ondersteunt HR afdelingen en organisaties zonder HR afdeling in het vormgeven van een logisch personeelsbeleid dat gaat bijdragen aan de organisatiedoelen en ambities.

< Terug naar nieuws