Praktische do's en don'ts

1.      Betrokken blijven en houden

Vele verzuimtrainingen leren om vanaf de eerste dag contact te houden en als werkgever uw betrokkenheid te tonen. Het is van groot belang dit te doen zodat de zieke medewerker voelt dat hij/zij gemist wordt. Toch kan het een averechtse werking hebben om alleen betrokkenheid te tonen als iemand ziek is. Dit kan als bedreigend ervaren worden. Zorgen dat u altijd weet hoe betrokken uw medewerkers zijn, hierover in gesprek blijven en direct handelen als hier verandering in komt, stimuleert de arbeidsmotivatie en werkt preventief.

2.      Aan het werk blijven

Het is om terugkeer te bevorderen altijd zinvol om een medewerker waar mogelijk aan het werk te houden. Laat iemand de bestaande werkzaamheden die hij/zij wel aan kan uitvoeren in de uren die realistisch zijn al is het nog zo minimaal. De drempel om terug te keren blijft daardoor laag en de motivatie om beter te worden hoog.Het is daarbij wel van groot belang om iedere (tijdelijke) functie goed vast te leggen (wat, waarom en begin en eind). Het UWV zou u anders kunnen dwingen om deze functie in stand te houden als de medewerker niet meer beter wordt.

3.      Voldoen aan de wet

Het UWV toetst of u als werkgever alles gedaan heeft om een zieke medewerker weer aan het werk te krijgen. Een nobele gedachte die helaas is vastgelegd in lastige regels en data. Als werkgever moet u bij ziekte van af het eerste moment voldoen aan allerlei wetgeving. Onze WIA pijl helpt u inzichtelijk te maken wat er van u verwacht wordt en vooral ook op welk moment. Wacht nooit af maar handel altijd binnen de gestelde termijnen. Beter parallel handelen dan te laat want dan is de kans groot dat u een sanctie opgelegd krijgt van het UWV.

4.      Wederzijds verantwoordelijk

Vanzelfsprekend bent u niet alleen verantwoordelijk maar heeft ook uw werknemer inspanningsverplichtingen. U kunt uw medewerker hier bewust van maken door samen de WIA pijl in te vullen en hierdoor ook samen op de hoogte te zijn en verantwoordelijkheid te voelen voor een traject. Transparant communiceren over de kaders, dat waar u volgens de wet aan moet voldoen, met daarnaast aandacht voor wederzijdse behoeftes en hoe hierin samen op te trekken vergroot de kans dat voor beiden een ziekte traject naar tevredenheid verloopt.

< Terug naar nieuws