Antwoord

Nee, wij zijn geen werving & selectie- of uitzendbureau. Wij worden betaald voor de begeleiding van kandidaten. Het gaat ons echt om die passende, duurzame(langdurige) baan voor de kandidaat. Dit is dan weer een voordeel als u een vacature heeft: wij selecteren iemand alleen als we er zeker van zijn dat het een goede match kan zijn. In geval van twijfel maken wij dit kenbaar en kan er naar een oplossing gezocht worden.

Is uw vraag beantwoord?
Antwoord

Zoals net al genoemd, zijn er geen plaatsingskosten en hebben wij vooraf een zorgvuldige selectie gemaakt. Bij twijfel kunnen werkervaringsplaatsen of proefperiodes overeengekomen worden zodat wederzijds getoetst kan worden of het werk passend is. In het geval iemand een WAO of WGA uitkering ontvangt, kan gebruik worden gemaakt van de UWV regelingen voor het in dienst nemen van iemand met een 'arbeidshandicap'. Dit kan oplopen tot 2000 euro premiekorting per jaar en de no risk polis is van kracht, wat betekent dat indien iemand weer ziek wordt, deze direct valt onder het UWV in de ziektewet.

Is uw vraag beantwoord?
  Vacature portal CNW