Antwoord

Ziek zijn voor werk betekent niet altijd dat iemand niet kan nadenken over nieuwe toekomstmogelijkheden of ergens anders werk kan doen wat niet of anders belastend is.

Is uw vraag beantwoord?
Antwoord

Ja, wij werken samen met arbeidsdeskundigen die dit kunnen doen. De kosten worden berekend op uurbasis, afhankelijk van wat nodig is. Meestal neemt zo n onderzoek 4 tot 10 uur in beslag en kost het gemiddeld 1000 euro.

Is uw vraag beantwoord?
Antwoord

Ja, dat hebben we zeker. Bij fysieke klachten moet je creatief zoeken naar mogelijkheden, en soms lijkt dat zoeken naar een speld in een hooiberg. Maar waar een wil is, is een weg! Het komt voor dat mensen ineens iets gaan doen waar ze in hun vrije tijd al ervaring in hebben opgedaan, zoals chauffeur of conciërge. Ook hebben we veel ervaring met mensen vanuit het UWV die jaren voor 80-100 procent WAO hebben ontvangen. De afstand tot de arbeidsmarkt is voor veel van hen dan echt groot. Toch hebben we iedereen naar werk weten te begeleiden.

Is uw vraag beantwoord?
Antwoord

Dit is uiteraard ook een onderdeel van een traject. Wanneer de kandidaat samen met de loopbaanadviseur een gericht zoekprofiel heeft opgesteld, wordt de jobsearcher van CNW ingeschakeld om passende vacatures te zoeken. Ook wordt er gebruik gemaakt van het netwerk van CNW. In overleg met de kandidaat stellen wij kandidaten voor en gaan wij soms mee naar een gesprek. Ook regelen wij proefplaatsingen, detacheringen en werkervaringsplaatsen. We kijken per situatie wat de beste aanpak is naar het doel: een passende, duurzame baa.

Is uw vraag beantwoord?
Antwoord

Na twee jaar ziek zijn, bij de aanvraag van een WIA beoordeling, controleert het UWV of aan alle eisen voldaan is. Het is daarom belangrijk dat alle formulieren op tijd ingevuld en opgestuurd zijn. De arbeidsdeskundige bevestigd in opvolging van de bedrijfsarts of er echt geen mogelijkheden meer zijn voor de werknemer. Deze helderheid en bevestiging zijn belangrijk om het eerste spoor (huidige werkgever) af te dichten, zodat een tweede spoor (nieuwe werkgever) ingezet kan worden. Wanneer de medewerker werk vindt en het overal mee eens is, lijkt dit niet nodig. In het geval iemand geen werk vindt of er toch een conflict komt, dan kan het zijn dat het tweede spoor stagneert of het UWV na twee jaar een boete geeft. Deze boetes zijn niet mis en bestaat standaard uit een jaar 'loon doorbetalingsverplichting'.

Is uw vraag beantwoord?
  Vacature portal CNW