Antwoord

Op basis van een uitvoerige intake wordt de prijs van het traject 'van werk naar werk' opgesteld. Zodoende kunnen wij aan ieders verwachting voldoen en kunnen wij kwaliteit leveren. Voor ons is het belangrijk mensen te begeleiden naar die nieuwe baan en daar ook achter te kunnen staan. Wanneer onze geoffreerde prijs voor u niet haalbaar is en u zelf een wel haalbare prijs in gedachten heeft, kunnen we kijken hoe wij dat bedrag het beste kunnen benutten. Dit toetsen wij met de verwachtingen van de persoon om wie het gaat, zodat er geen valse verwachtingen gewekt worden. We kijken naar welk deel van de begeleiding de kandidaat het meest nodig heeft en steken op die manier het traject zo efficiënt mogelijk in.

Is uw vraag beantwoord?
Antwoord

CNW werkt landelijk. We hebben gemerkt dat het belangrijk is dat je dezelfde taal kent en over een goed regionaal netwerk moet beschikken. Om die reden worden mensen die ver weg wonen en in dezelfde regio willen blijven werken en wonen, begeleid door een adviseur uit hun omgeving.

Is uw vraag beantwoord?
Antwoord

Onze grootste groep opdrachtgevers zijn werkgevers. Ook komt het voor dat mensen met een uitkering ons persoonlijk benaderen voor een individueel (re-integratie)traject. In zulke gevallen wordt het traject door het UWV betaald of door de persoon zelf.

Is uw vraag beantwoord?
Antwoord

Nee. Vanwege ons streven altijd top kwaliteit te leveren, via onze unieke aanpak, automatisch gaande met het maken van de nodige kosten (onderzoeken, trainingen, testen, uitzoekwerk, etc.) tijdens een traject én vanwege het feit dat wij de afgelopen 10 jaar reeds de nodige kosten (investeringen) hebben gemaakt om deze kwaliteit te kunnen leveren, werken wij niet op basis van no cure no pay. Wij weten wel dat onze aanpak werkt, daar staan wij voor. Om u hierin enigszins tegemoet te komen, werken wij wel met een bonus-malus systeem. Daarnaast sturen wij maandelijkse facturen en stoppen wij hiermee zodra iemand werk gevonden heeft.

Is uw vraag beantwoord?
Antwoord

Wij geven mensen de ruimte om na de kennismaking wel of niet voor CNW te kiezen. In het geval iemand niet met CNW verder wil, leggen wij de kaders uit waarmee iemand te maken heeft vanuit de wet- en regelgeving. Veel mensen zien een traject bij CNW als een kans en het komt eigenlijk zelden voor dat iemand geen gebruik hiervan wilt maken.

Is uw vraag beantwoord?
Antwoord

Het liefst nodigen we mensen uit bij CNW zelf. De begeleiding kan ook op de werkplek. Wanneer iemand echt niet in staat is om naar ons toe te komen, begeleiden we wel aan huis.

Is uw vraag beantwoord?
Antwoord

CNW werkt met een heel team van specialisten en het maakt dan ook niet uit uit welke branche je komt, wat je opleidingsniveau is, wat voor karakter je hebt, etc. Wij hebben in de afgelopen jaren geleerd dat je per persoon moet kijken hoe je iemand het best kunt helpen en een individualistische aanpak staat bij ons dan ook voorop. Ons kandidatenbestand lijkt een soort afspiegeling van wat je in het bedrijfsleven ziet: een grotere groep lager of middelbaar opgeleiden en een kleiner aantal hoger opgeleiden en leidinggevenden.

Is uw vraag beantwoord?
Antwoord

Op onze slagingspercentages zijn we trots en we willen ons hiermee blijven onderscheiden! In outplacementtrajecten vindt gemiddeld 90 procent ander werk en voor mensen komend vanuit een re-integratietraject ligt dit op 80 procent! Alle kandidaten die via het UWV een traject hebben lopen, hebben we tot nog toe kunnen plaatsen! Daar zijn we enorm trots op en de adviseurs zijn dan ook altijd oprecht erg blij wanneer iemand een werkplek gevonden heeft.

Is uw vraag beantwoord?
Antwoord

Het komt vaak voor dat iemand eigenlijk wil vasthouden aan de opgebouwde zekerheden, ook al is dit niet altijd haalbaar. Wat goed helpt is om uitleg te geven in de keuzemogelijkheden die zij hebben en de daarbij behorende wet- en regelgeving uit te leggen. Het is niet altijd wat iemand wil horen, maar door duidelijkheid kan er wel een keuze gemaakt worden. Wanneer wij zelf ook twijfel hebben of iemand in beweging komt om de stap naar een nieuwe werkgever te willen of kunnen zetten, kunnen we een gefaseerd traject voorstellen. In de eerste fase staat de motivatie van de kandidaat dan centraal. We proberen de vragen te beantwoorden en de belemmeringen weg te nemen. Ook kan er een psychologe bij het traject betrokken worden of iemand die verstand heeft van arbeidsvoorwaardelijke of arbeidsrechtelijke zaken. Na deze periode wordt er geëvalueerd en indien haalbaar en wenselijk wordt een vervolgtraject gestart. Op deze manier leveren we kwaliteit en investeert u niet voor niets.

Is uw vraag beantwoord?
Antwoord

U kunt een werknemer iedere dag aanmelden bij CNW, waarna een vrijblijvend kennismakingsgesprek zal plaatsvinden, gevolgd door een intake en advies op maat. Dit advies wordt, na goedkeuring van de kandidaat, verzonden naar de werkgever. In het advies staat beschreven hoe wij de kandidaat ervaren hebben, hoe gemotiveerd iemand is, de werkervaring en opleiding, de psychosociale omstandigheden, de medische en psychische belastbaarheid, interesses en affiniteiten, een inschatting van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, de duur van het traject en een offerte met een kostenoverzicht. Wanneer het akkoord hierop ontvangen wordt door CNW, gaat het traject formeel van start.

Is uw vraag beantwoord?
Antwoord

Iemand kan altijd vrijblijvend komen kennismaken met CNW, waarbij de partner of vertrouwenspersoon van harte welkom is om mee te komen. Tijdens deze kennismaking wordt uitgelegd wie we zijn, wat we voor iemand kunnen betekenen en toetsen we of we aan iemands verwachting kunnen voldoen. Als duidelijk is dat de persoon in kwestie niet meer beter wordt en daarmee onvoldoende capabel is voor de eigen functie en deze persoon niet binnen het bedrijf op een andere manier aan de slag kan, dan is het wenselijk om iemand naar CNW te verwijzen voor een re-integratietraject. Er kan dan een 2e spoor traject gestart worden (nieuwe werkgever zoeken), waarbij de rol van de bedrijfsarts essentieel is. Die zal namelijk moeten bevestigen dat er geen interne mogelijkheden zijn voor de werknemer. In het geval van een ontslag is het wenselijk om iemand naar CNW te verwijzen voor een outplacementtraject. Het is belangrijk dat de werknemer alle duidelijkheid heeft met betrekking tot de datum van ontslag en de gevolgen van het ontslag. Duidelijkheid werkt doorgaans (erg) motiverend.

Is uw vraag beantwoord?
  Vacature portal CNW