Govert van Gorp werkt als P&O adviseur bij Verzekerings Unie, een organisatie voor financiële dienstverlening in de breedste zin van het woord. Vanuit zijn beroep is hij gewend de klant centraal te stellen en te acteren op diens wensen.

CNW als partner

Govert van Gorp werkt als P&O adviseur bij Verzekerings Unie, een organisatie voor financiële dienstverlening in de breedste zin van het woord. Vanuit zijn beroep is hij gewend de klant centraal te stellen en te acteren op diens wensen. Hij vindt het belangrijk dat de bedrijven waarmee hij samenwerkt, aansluiten op zijn visie van succesvol zakendoen. De werkwijze van CNW sloot hier naadloos op aan. 'Er worden duidelijke afspraken gemaakt waar alle partijen zich in kunnen vinden. Vervolgens gaat CNW met de werknemer aan de slag, dit heeft geleid tot een eindresultaat waarbij iedereen tevreden is.

Snelheid en zorgvuldigheid

In 2009 werd Van Gorp door de bedrijfsarts geattendeerd op CNW. Een medewerker van Verzekerings Unie was vanwege gezondheidsklachten niet meer in staat haar werkzaamheden te hervatten. Omdat hij het beste voor zijn medewerker wilde, besloot hij het advies van de bedrijfsarts op te volgen. Niet veel later had hij een kennismakingsgesprek op kantoor om aan CNW zijn wensen kenbaar te maken. 'Het beeld dat ik toen van CNW kreeg, is niet meer veranderd; betrokken, slagvaardig en zorgvuldig.' Dat was precies waar hij op dat moment behoefte aan had. 'Als werkgever zit je in zo'n situatie in een spagaat. Je wilt zo snel mogelijk een oplossing vinden, maar tegelijkertijd wil je ook goed en zorgvuldig te werk gaan. De mogelijkheden die tijdens het kennismakingsgesprek besproken werden, boden een oplossing waarin aan beide behoeften gehoor gegeven werd.'

Concrete doelen

CNW maakte een afspraak met de betreffende werknemer voor een intakegesprek om te kijken waar haar interesses en mogelijkheden lagen. Al snel stelde CNW concrete doelen, passend bij de kwaliteiten van de werknemer en de wensen van alle betrokken partijen. 'In zo'n proces is communicatie het sleutelwoord. Alles werd in overleg vastgesteld en van het begin af aan was er helderheid. De manier van communiceren van CNW heb ik als open, rustig en nauwkeurig ervaren. Er werd echt geluisterd. Op het moment dat je het wilde, had je persoonlijk contact, maar bijzonder was dat ook de andere medewerkers van CNW meteen wisten over wie het ging', aldus Van Gorp.

Driehoeksverband

Dat niet alleen de werknemer, maar ook Van Gorp zelf zo in het traject betrokken werd, stelde hij enorm op prijs. 'We zijn met elkaar in gesprek gegaan en gebleven. Het was geen traject op afstand maar CNW bleef communiceren over de stappen die zij samen met de werknemer aan het zetten waren en er vonden evaluatiegesprekken plaats. CNW had heel goed het belang van beide partijen voor ogen. Ik waardeerde het dat ik als werkgever niet aan de zijlijn werd gezet, maar dat er echt sprake was van een samenwerking in driehoeksverband.' 'Daarnaast merkte ik dat die betrokkenheid en samenwerking een werknemer motiveert in het proces.'

Voor íedereen succesvol

'Wat ik bij CNW heb ervaren is dat er wordt gedaan wat afgesproken is. Voor mijzelf had ik vooraf een heldere verwachting met daarbij een tijdsplan. In mijn ogen moet een verhaal een kop en een staart hebben. In het traject is er keurig op schema uitgekomen. Belangrijk is om de wensen van de werknemer centraal te stellen en te respecteren, maar wel tot op een bepaalde hoogte. Het team van CNW is erin geslaagd de werknemer inzicht te bieden in de eigen mogelijkheden in relatie tot passend werk, wat uiteindelijk het succes heeft bepaald waarin zij is uitgekomen. CNW is voortvarend te werk gegaan en heeft zo het traject voor iedereen succesvol weten af te ronden.'

< Terug naar portfolio