Bij Uzimet begeleidde CNW het managementteam.

Portfolio | case vernieuwing managementteam

Onder-de-loep---uzimet Interview met de heer Makkenze, algemeen directeur van Uzimet over de inzet van CNW in de ontwikkelingsprocessen van het vernieuwde managementteam.

Door: Eveline Horbach

Uzimet, de enige bladloodfabrikant in Nederland en gevestigd in Rijswijk, is oorspronkelijk een familiebedrijf, opgestart in 1906. Sinds 1994 is Uzimet onderdeel van de internationaal opererende Calder Group, met productiebedrijven in diverse landen waaronder het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Ierland. Uzimet bestaat nu ruim honderd jaar en de heer Makkenze geeft aan dat er nog steeds een familiesfeer heerst. "Het is een bewuste keuze om medewerkers verantwoordelijkheden en mogelijkheden te bieden om zich verder te ontwikkelen als onderdeel van een professionele organisatie. De medewerkers voelen zich hierdoor betrokken en ondernemer binnen de organisatie."

Doorstroming, nieuw management

Sinds twee jaar staat er een nieuw managementteam aan het roer bij Uzimet. Het driehoofdige managementteam dat tien jaar lang de organisatie evenwichtig heeft bestuurd, is beëindigd doordat enkele managementleden met pensioen zijn gegaan. "Er is in die tijd door de toenmalige directeur bewust de keuze gemaakt om een nieuw managementteam te vormen met de bestaande medewerkers. Het is complex om medewerkers naar een hogere, leidinggevende functie binnen een organisatie door te laten stromen, zodat zij leiding gaan geven aan hun eigen team. Hier is toch voor gekozen om ontwikkelingskansen te bieden en zo kwamen twee medewerkers het managementteam versterken die op dat vlak nog geen ervaring hadden opgedaan. Om deze overgang soepel te laten verlopen, is externe ondersteuning ingeschakeld. Het voordeel van externe begeleiding is de verhelderende blik van buiten.

Hiervoor is gekozen om zo naar potentieel en leiderschapskwaliteiten te kijken en naar onderlinge aanvullingen op zoek te gaan. Om deze reden werd CNW benaderd".

"Ik denk dat als je vastloopt in een organisatie dit niet komt door gebrek aan kennis, maar gebrek aan vaardigheden, ervaring en tijd. Als je in een klein team acteert waar je afhankelijk bent van elkaar en je wilt met je team constructief aan de slag, dan heb je externe begeleiding nodig".

Aanpak CNW

"De begeleiding door CNW bestond uit 2 onderdelen namelijk het coachen van de individuele managementteamleden en het coachen van het team als geheel. Tijdens de coaching werd inzicht gegeven in verschillende leiderschapsstijlen en aandacht gegeven aan de persoonlijke ontwikkeling van de individuele teamleden. In de praktijk betekende dit dat de senior coach, Henriëtte Noij, individuele gesprekken voerde met de teamleden. Daaruit kwamen specifieke aandachtsvelden naar voren waaraan gewerkt moest gaan worden. De leden van het managementteam hebben zich in de praktijk volledig ingezet om aan deze specifieke aandachtsvelden te werken".

"Op basis van het verkregen inzicht zijn teambuilding sessies georganiseerd, waarbij de coach de verschillen in persoonlijkheden en stijlen aan het licht bracht. Dit gaf nieuwe inzichten waardoor het besef is gaan groeien dat we moesten anticiperen op die verschillende stijlen en persoonlijkheden. We wilden hiermee bereiken dat het een sterk, op elkaar ingespeeld team werd. Hier hebben we dan ook hard aan gewerkt en is er een krachtig team ontstaan."

"De teambuilding heb ik als leerzaam en waardevol ervaren, en vooral als verhelderend. De coach heeft het voor elkaar gekregen om de relativiteit van je eigen standpunten in te doen zien. Dit kan zo nu en dan pijnlijk zijn, maar het inzicht hierin heeft de sfeer juist verbeterd: er is nu meer openheid binnen het team. Het team bewaakt nu zelf deze sfeer om zo de openheid en slagvaardigheid te behouden".

"Daarnaast zijn er trainingen ingezet. De nieuwe managers hebben een persoonlijkheidstraining gevolgd die een verdere bijdrage leverde aan de verankering van de zelfkennis. Daarnaast hebben zij een training gevolgd waarbij de managementvaardigheden verder zijn ontwikkeld. CNW heeft een grote invloed gehad door het inzetten van de juiste trainingen voor de juiste mensen".

"Meestal worden teamcoaching en trainingen in grote bedrijven standaard ingezet, daar is het vanzelfsprekend. Er wordt vaak gedacht dat het in een kleinere organisatie niet nodig zou zijn om dit als instrument in te zetten, echter ik ben van mening dat het juist in een kleine organisatie een grote bijdrage kan leveren. Dit omdat je erg afhankelijk bent van elkaar en met weinig gesprekspartners te maken hebt."

"Er was duidelijk sprake van een klik tussen CNW en Uzimet. De kracht van CNW is de persoonlijkheid en de persoonlijke benadering. De persoonlijke benadering van CNW werd als positief en zeer 'to the point' ervaren. De Rotterdamse havenmentaliteit (waaruit CNW is ontstaan) is nog steeds voelbaar. CNW acteert helder en duidelijk. CNW was gedurende het proces kritisch en vormde een goed klankbord. Dit heeft een sterke bijdrage geleverd aan de ondersteuning in de organisatie."

"Door de coaching en teambuilding is het team nu uitstekend met elkaar in gesprek. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en er heerst een goede en ontspannen sfeer. Door CNW is er nu een basis gelegd om als managementteam beter en efficiënter te functioneren".

"Ik zie de toekomst van ons bedrijf positief tegemoet", aldus de heer Makkenze.

Reflectie CNW coach

Henriette Noij, Senior Coach; "Door de hoge mate van betrokkenheid en motivatie van het managementteam in het proces, is het vorm geven van de beoogde transitie mogelijk gemaakt. Uzimet heeft hierin zeker een professionaliseringsslag gemaakt. Met deze basis, in combinatie met de gekwalificeerde managementteamleden, is Uzimet in staat in de toekomst verder uit te breiden en voort te borduren op de naam die ze hebben gevestigd."

< Terug naar portfolio