Voor Bakkersland heeft CNW medewerkers begeleid naar ander werk.

Samen bouwen aan het leveren van een topprestatie

Voor Bakkersland heeft CNW het afgelopen jaar medewerkers begeleid naar ander werk. Aanleiding hiervoor was een landelijke reorganisatie. De afspraken over de outplacementbegeleiding zijn gemaakt vanuit het hoofdkantoor in Hedel, waarna op diverse vestigingen van Bakkersland de maatregelen zijn uitgevoerd en daadwerkelijk zijn ervaren.

Ons aanspreekpunt voor de locaties Utrecht, Waalwijk Oost en Rotterdam was mevrouw Simone Voermans, personeelsmanager.

Aanleiding

"Aanleiding van de noodzakelijke uitstroom van personeel was de overname van Quality Bakers wat veel voeten in aarde had; het was het begin van een grote landelijke reorganisatie. De drie bakkerijen in Utrecht, Waalwijk Oost en Haarlem werden gesloten en de werkprocessen in diverse andere vestigingen, waaronder Kerkrade, Zwanenburg en Rotterdam zijn aangepast. Deze veranderingen hadden grote personele consequenties waarvoor met de bonden een Sociaal Plan is overeengekomen. Uitgangspunt was mensen aan het werk houden, door middel van interne doorstroom dan wel door middel van outplacementbegeleiding."

"Het proces met CNW is ingezet om de mensgerichte werkwijze die wij in ons bedrijf hanteren. Mensen moeten eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen bij het zoeken naar een nieuwe toekomst. Wij zochten een partner met eenzelfde visie en bij CNW was er meteen het goede gevoel, de juiste klik. Wij zochten een bureau dat verder keek dan het vinden van een baan. Een bureau dat ook iets deed met de emotionele kant van het verhaal en mensen de tijd daarvoor gunde. Daarnaast moesten wij een partner hebben die landelijk opereerde in verband met de spreiding van de bakkerijen over het land.

Woede en onbegrip

"Na de bekendmaking van de sluiting van Bakkersland Utrecht was er onder de medewerkers in eerste instantie veel woede en onbegrip. Ook al werd er al langer gesproken over een mogelijke sluiting, de sluiting kwam als een klap in het gezicht. Er was veel onzekerheid, de mensen hadden het er zichtbaar moeilijk mee. Wij hebben ons best gedaan om onze medewerkers vertrouwen te geven in de toekomst. Ook al kon het langer gaan duren, uiteindelijk zou het goed komen. Drie maanden voor de sluiting is gestart met de trajecten voor de eerste groep medewerkers in de vorm van voorlichtingen, kennismakingen en intake gesprekken. Naarmate de sluiting dichterbij kwam, is de groep steeds meer uitgebreid."

"Als eindverantwoordelijke voor de processen in Utrecht en Waalwijk Oost, is het voor mij een heel indrukwekkend proces geweest. De kracht van het team en de onderlinge saamhorigheid heeft ontzettend veel indruk op mij gemaakt. Ik merkte al snel dat het als prettig ervaren werd open kaart te spelen. 'Eerlijk duurt het langst' vertelt het spreekwoord ons, en ik kan dit alleen maar bevestigen. Wanneer er intern geen mogelijkheden waren, werd dit zo snel mogelijk verteld zodat we verder konden kijken naar de externe mogelijkheden. Ik heb zo veel mogelijk geprobeerd de medewerkers een luisterend oor te bieden, geprobeerd de juiste adviezen te geven. Van het proces heb ik ontzettend veel geleerd, mede van het zien van wat het doet met mensen en het onderzoek naar hoe hier het beste mee om te gaan. Je stelt jezelf de vraag wat je als werkgever kan doen om zo veel mogelijk duidelijkheid te bieden en eerlijk te blijven."

"Naast al het verdriet kwamen er natuurlijk ook lichtpuntjes naar voren. Zo was er een medewerker die zei dat de situatie het beste is wat haar ooit is overkomen. Zij kon eindelijk gaan doen wat ze nooit gedurfd had: haar leven totaal omgooien. Bij andere medewerkers zat het verdriet ontzettend diep, zij hadden moeite met afscheid nemen. Zij reden nog vaak langs het gebouw. Een keer was er een ruitje ingetikt, ik stond ervan versteld hoeveel telefoontjes we hebben gehad met die mededeling en de ontsteltenis in de stemmen daarover was enorm.

Wij vonden het belangrijk de sluiting netjes af te ronden en hebben ons daar met z'n allen hard voor gemaakt. Het is erg dat de locatie moest sluiten maar toch kijk ik er ook op terug als een mooie periode."

Maatwerk

"Belangrijk in het traject bij CNW vonden wij dat het een traject is voor ieder persoonlijk, er is sprake van maatwerk. De één is na twee gesprekken al toe aan het daadwerkelijk solliciteren terwijl de ander na tien gesprekken nog steeds in het rouwproces zit. Je moet durven spiegelen wanneer dit nodig is maar daarnaast de mensen hun eigen tijd gunnen. De betrokkenheid van de loopbaanadviseur is heel erg belangrijk. Bij CNW was het ontzettend bijzonder dat ondanks dat het ging om een groot aantal medewerkers, zij geen nummer werden. Wanneer je belde over een medewerker wisten zij meteen over wie het ging. Ook de partners werden in het traject betrokken en de locaties van CNW waren in de buurt van onze bakkerijen. De persoonlijke benadering van CNW komt erg overeen met de visie van Bakkersland en was daarom heel belangrijk in het traject."

Vertrouwen

"Het is enorm belangrijk dat je een partner hebt waarop je kunt vertrouwen, een partner die de zorg voor de mensen in handen neemt. Zo'n partner is CNW. De communicatie tussen Bakkersland, de medewerkers en CNW was ontzettend goed. Er werd door alle partijen meegedacht in situaties en er was regelmatig overleg over de manier van invullen van het traject. Daarnaast heeft CNW een enorme flexibiliteit laten zien en ook het stukje psychologie dat CNW meeneemt was heel nuttig en goed."

"Het was ontzettend fijn dat wij de zorg vol vertrouwen uit handen konden geven aan CNW. De bereikbaarheid is goed en persoonlijk. Net als Bakkersland is het een grote organisatie met toch korte lijntjes."

"Bij het inkopen van outplacement moet je van tevoren goed doorlichten of de visies van beide organisaties bij elkaar passen. Ook moet je de verwachtingen over en weer helder maken. Voordat je aan dergelijke trajecten begint, moet je de randvoorwaarden vastleggen. Je moet nadenken over de vragen 'wat willen wij' en 'hoe gaan wij ermee om' en 'wat is het doel van de reorganisatie'. Bijvoorbeeld het begeleiden van werk naar werk kan de insteek zijn. Toen het traject voor de medewerkers nog niet duidelijk was, was er veel discussie over het enkel meegeven van een vergoeding aan de medewerkers. Doordat de randvoorwaarden op papier stonden was er duidelijkheid. De bonden hadden ermee ingestemd en dus hoefde er niet langer over het "afkopen van mensen" gesproken te worden. Werk naar werk vanuit goed werkgeverschap blijft bij ons voorop staan. We bouwen immers samen aan het leveren van een topprestatie."

Rotterdam, 7 mei 2010

< Terug naar portfolio
  Vacature portal CNW