Zowel Albeda als CNW gaan voor kwaliteit en duurzame uitstroom, niet voor korte termijn resultaat. Na uitvoering van en benchmark bleek CNW met kop en schouders boven de rest uit te steken. De samenwerking tussen Vion Jamin, directeur CNW en Marian werd steeds intensiever. "Echt een topsamenwerking, die in de afgelopen jaren is opgebouwd. Een geruststellend gevoel", aldus Marian.

"De samenwerking met CNW is een groeibriljant"   

Interview met Marian van der Lely

Albeda is een regionaal opleidingsinstituut voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en educatie. Met 120 opleidingen, waarvan een aantal met meerdere uitstroomrichtingen, en een ruim aanbod van kortlopende cursussen en contractactiviteiten, is Albeda een van de belangrijkste opleidingsinstituten in de regio Rotterdam. Het onderwijs wordt ontwikkeld in samenwerking met bedrijven, gemeenten, en andere overheidsinstellingen. Albeda is dé emancipatiemotor van de regio Rotterdam en biedt al meer dan 25 jaar uitstekend en inspirerend onderwijs. Vanuit hun interconfessionele en interculturele missie maakt Albeda met 2000 collega's (1700 fte) het verschil.  

De kosten van onderwijzend personeel in WW en/of BWR per branche onbekend Toen Marian van der Lely in 2012 als projectmanager WW en BWR op de afdeling HRM van Albeda begon, is ze gestart met het inzichtelijk maken van de kosten voor Albeda van onderwijzend personeel met een WW uitkering en/of een uitkering volgens de BWR (Bovenwettelijke Regeling). Voor het management waren deze kosten namelijk niet inzichtelijk, omdat de uitkeringskosten uit een centrale pot betaald worden. Het onderwijs draagt namelijk geen premies af, omdat het goedkoper is om in plaats van premies een uitkering te betalen. Behalve deze kosten wilde Marian ook in kaart brengen in welke branches de grootste 'vervuilers' zitten, zodat hier beleid op gemaakt en gevoerd kon worden.  Het is Marian gelukt om bewustwording te creëren en de financiële positie van Albeda aanzienlijk te verbeteren door met beleid en aanpak voor goed werkgeverschap de schadelastbeperking te formuleren en uit te voeren. Het uitgangspunt is de instroom naar WW en BWR te voorkomen en uitstroom uit WW en BWR te bewerkstelligen. Uiteraard verliep dit proces niet zonder slag of stoot.     Laaghangend fruit In 2012 is de samenwerking tussen Albeda en CNW in gang gezet. Marian had op dat moment 225 dossiers in kaart gebracht. Samen met een collega zijn deze dossiers onderzocht en is de keuze gemaakt om te starten met een aanbod voor mensen die korter werkloos waren. Samen met CNW zijn een aantal trajecten uitgezet waarbij maatwerk uitgangspunt was. De uitvoering van enkele loopbaantrajecten en outplacementtrajecten werden door verschillende bureaus gedaan, maar na uitvoering van een benchmark bleek CNW met kop en schouders boven de rest uit te steken. Zowel Albeda als CNW gaan voor kwaliteit en duurzame uitstroom, niet voor korte termijn resultaat. De samenwerking tussen Vion Jamin, directeur CNW en Marian werd steeds intensiever. Lopende dossiers worden regelmatig met elkaar besproken.  Elke keer lukt het CNW weer om mensen aan de slag te helpen. CNW geeft sollicitatietrainingen, heeft een grote vacaturebank en werkt met vele gespecialiseerde coaches samen. Vion heeft het bijzondere talent om de juiste coach aan de juiste persoon te koppelen; succes verzekerd.    

Vertrouwen alleen is niet voldoende  De relatie tussen Albeda en CNW is in de afgelopen jaren steeds hechter, warmer en succesvoller geworden. Vion geeft Marian adviezen over de communicatie naar en de aanpak van uitkeringsgerechtigden en denkt mee over het beleid en de vragen die door Albeda gesteld worden. Omgekeerd geeft Marian Vion adviezen, tegengas en commentaar. Een echte win-win situatie, omdat zij elkaar een spiegel voorhouden. Wat niet altijd makkelijk verloopt, maar volledig open, direct en met respect naar elkaar. Beide dames hebben het lef en de durf om buiten de geijkte paden en patronen te denken en te werken met een gemeenschappelijk doel: 'mensen bevlogen aan het werk'.  In de beginjaren voerde Marian zelf de controle-gesprekken met de uitkeringsgerechtigden: "Ik vind het geen probleem als mensen mij niet aardig vonden. Ik kan namelijk slecht tegen mensen, die de slachtofferrol nemen. Daar reageer ik cynisch en confronterend op. In het onderwijs zijn werknemers nu eenmaal altijd boos op de werkgever en kunnen slecht naar zichzelf reflecteren. Medewerkers die niet boos zijn, maken een carrièrestap".   De laatste jaren worden alle externe loopbaantrajecten door CNW uitgevoerd. De controles worden door een andere partij uitgevoerd. Eén bedrijf kan deze twee rollen namelijk niet vervullen. Uiteraard worden er wel afspraken in het trajectplan gemaakt waaraan de deelnemer zich dient te houden. Marian waardeert de niet geld gedreven inslag van CNW bijzonder. Kwaliteit en zuiverheid staan voorop bij CNW.  Binnen de Albeda organisatie was en is het zeker niet makkelijk voor Marian om de loopbaantrajecten te 'verkopen' aan het Bestuur. Door de alsmaar betere resultaten in de jaarverslagen die Marian opstelt en door de samenwerking met de juridische afdeling van Albeda, kreeg Marian steeds meer vertrouwen van het Bestuur. Om zaken sneller voor elkaar te krijgen heeft Marian extra draagkracht door middel van de taskforce WW ingevoegd. De taskforce wordt gevormd door de directeur HRM, Hoofd juridische zaken, Hoofd Control en de projectleider WW/BWR. In deze 'taskforce' wordt de aanpak bepaald, die aan het Bestuur ter goedkeuring wordt voorgelegd. Op dit moment heeft Marian nog maar 33 dossiers met een actieve uitkering in behandeling. "Een stuk overzichtelijker, relaxter en er gaat veel minder geld in om. Missie geslaagd", aldus een tevreden Marian.    

Frustratie van partners in business Albeda werkt met een standaardproces dat in samenwerking met CNW is ontwikkeld en voor de uitkeringsgerechtigden per persoon maatwerk biedt. "CNW heeft binnen een kader de vrije hand om te doen wat nodig is. CNW weet wat Albeda wil en nodig heeft. Echt een topsamenwerking, die in de afgelopen jaren is opgebouwd. Een geruststellend gevoel", aldus Marian.  Ook een klein aantal zware dossiers van mensen met een bovenwettelijke uitkering en die al 5 jaar een uitkering ontvingen zijn door CNW opgepakt. Het is CNW gelukt om ook deze kleine groep mensen, die totaal geen 'drive' meer hadden om aan de gang te gaan, toch aan het werk te krijgen. "Vion kan als geen ander tot stand brengen dat mensen pijn en verdriet toelaten en verwerken en hen daarna in hun kracht zetten. Deze mensen vonden een baan waar hun ogen van stralen en voelen zich weer gelukkig. Zo fantastisch om dat ingewikkelde proces te volgen en de mooie resultaten te zien. Daar geniet ik van", aldus een blije Marian.     Groeibriljant Door de aanpak van CNW komen mensen tot inzicht. Uiteindelijk zijn er alleen maar winnaars. De ex- uitkeringsgerechtigden zijn aan de slag gegaan in banen waarin ze gelukkig zijn. Daardoor wordt er veel bespaard aan kosten voor het Albeda. De coaches van CNW en Vion zelf halen grote voldoening uit het helpen van deze mensen met zulke mooie resultaten. Marian ervaart veel steun van CNW, die als een partner meedenkt in de vaak eenzame positie en rol als projectleider WW en BWR binnen een groot Albeda.

< Terug naar portfolio