Werkdruk en geluk (h)erkennen

De meeste mensen herkennen wel dat het tempo en de verwachtingen in onze maatschappij blijven toenemen. Toch heeft niemand bewust geleerd hoe hier mee om te gaan. Er vallen steeds meer mensen uit ten gevolge van de ervaren (werk)druk en wij begeleiden meer en meer kandidaten met ernstige psychische klachten als gevolg hier van.

Er was veel interesse voor onze laatste klantbijeenkomst 'van Werkdruk naar Werkgeluk'. De openhartige gesprekken tijdens en na de bijeenkomst bevestigde onze gedachte. Alles wat daar ter sprake kwam wees er op dat er veel behoefte is aan (preventieve) oplossingen op dit terrein.

Het is bizar te noemen dat er zoveel mensen in de overlevingsmodus functioneren, terwijl dat vaak met relatief eenvoudige interventies te verhelpen is. Iets wat wij als individu zouden moeten willen, omdat je dan meer werk verzet met minder stress en als organisatie, omdat er dan meer werk verzet wordt met minder uitval. In alle gesprekken hierover is er veel herkenning. Tegelijkertijd blijft erkenning, oftewel actie achterwege.

Dat is interessant. Wie moet de feiten erkennen voordat er beweging c.q. verandering komt? De organisatie, de leidinggevende of de medewerker?  Wie voelt en/of is hiervoor nou echt verantwoordelijk?

De oplossingsrichtingen zijn vaak helemaal niet zo ingrijpend of ingewikkeld. In een van artikelen brengen wij een aantal laagdrempelige interventies voor u in kaart. Verder brengen wij een onderzoek over job crafting en proactieve copingvaardigheden bij u onder de aandacht.

< Terug naar nieuws