Zijn uw medewerkers aan het opbranden?

Geef punten op een schaal van 1 - 10.
1 = helemaal niet van toepassing, 10 = zeer toepasselijk.

 

 1. Er zit veel verloop in het personeel 

 
 1. Mensen zitten hun tijd uit

 

 1. Drugs- en alcoholproblemen beïnvloeden het werk

 

 1. Er is een hoog ziekteverzuim

 

 1. Er zijn veel conflicten

 

 1. Opdrachten worden niet opgevolgd

 

 1. Er is sprake van sabotage

 

 1. Mensen liegen en stelen

 

 1. Deadlines worden niet gehaald

 

 1. Veel werk moet worden overgedaan

 

 1. Een "dolksteek in de rug" komt veel voor

 

 1. Kantoorpolitiek verstoort het werk

 

 1. Productiviteit is laag

 

 1. De organisatiedoelen zijn voor mensen niet helder

 

 1. Er is sprake van gevoelens van hopeloosheid

 

 1. Er is weinig teamspirit

 

 1. Mensen zijn niet open

 

 1. Mensen gaan niet veel met elkaar om buiten het werk

 

 1. Teamsamenwerking verloopt slecht

 

 1. Ontslagen komen veel voor

 

 1. Er wordt veel geklaagd

 

 1. Mensen zijn weinig betrokken

 

 1. Mensen zitten er voor zichzelf

 

 1. Mensen hebben weinig invloed op managementbeslissingen

 

 1. Dreigementen zijn de beste aansporingen

 

                TOTAAL

 

 

Score:

25 - 75              Medewerkers vertonen een paar tekenen van burn-out.
76 - 145            Oppassen: medewerkers vertonen een matig beeld van burn-out, preventieve actie is
                           noodzakelijk.
146 - 200          Chronisch niveau: medewerkers vertonen talrijke signalen van burn-out, correctieve
                           sturing is noodzakelijk.
201 - 250          Crisisniveau: de organisatie is ziek, crisisinterventie is noodzakelijk.

TIPS

 • Inventariseer gegevens over ziekteverzuim, waar zitten stressoren, wie zijn risicodragers, hoeveel budget is er voor maatregelen.
 • Weten nieuwe medewerkers wat stressoren zijn, wat signalen zijn die wijzen op burnout; stel een vertrouwenspersoon aan en geef die bevoegdheden.
 • Bevorder mobiliteit en leg verantwoordelijkheid laag in de organisatie; leg uit waarom u dat doet.
 • Heeft de organisatie een duidelijke missie en daarvan afgeleide organisatiedoelen; bespreek deze en laat medewerkers erover nadenken hoe ze in hun werk vorm krijgen.
 • Hoe verloopt interne communicatie: afstemmen, helderheid scheppen, openstaan voor (opbouwende) kritiek van medewerkers
 • Is er scholingsbeleid en is de verdeling in gelden rechtvaardig; zet scholingsbehoeften in lijn met organisatiedoelen.
 • Heeft iedereen een heldere taak- en functieomschrijving en wordt die bijgesteld als de praktijk verandert en wordt zij besproken met medewerkers?
 • Wordt er energie gestoken in de ethiek en de normen en waarden van de organisatie; hoe medewerkers deze afstemmen met de eigen waarden en normen?
 • Identificeren medewerkers zich met het bedrijf; zijn zij trots op hun werk?
 • Wat zijn stressoren in het werk; denk gezamenlijk na over hoe deze aan te pakken.
 • Wordt bijgehouden waar er sprake is van werkdruk?
 • Hoe kijkt de bedrijfarts tegen de problemen aan; krijgt hij ruimte om medewerker overstijgende zaken aan de orde te stellen?
 • Maak de lijn verantwoordelijk voor preventieve maatregelen; laat hen bepalen welke maatregelen zij willen inzetten en hoeveel procent van het budget zij hieraan besteden.
 • Hoe verloopt training van leidinggevenden; hoe wordt hun empathisch vermogen vergroot.
 • Komt de werkstress/risico op burnout in functioneringsgesprekken aan de orde; wat gebeurt met signalen richting management en directie?
 • Let de organisatie bij aanname van personeel op het voorkomen van burnout, stemt men verwachtingen af en vraagt men naar copingstrategieën?
 • Hoe zorgt het bedrijf ervoor dat medewerkers invloed hebben op het werktempo?
 • Hoe verbetert men de werksfeer en de omgang van het personeel met elkaar; organiseert men teamdagen, bedrijfsfeesten?

 

Bronnen:

Carien Karsten - (Omgaan met) Burnout
ISBN 90 389 0946 2 (Elmar BV Rijswijk)

In welke mate veroorzaakt je werk burnout?
(copyright Beverly A. Potter; www.docpotter.com)

 

< Terug naar nieuws