Beoordeel hoe vaak iedere situatie jou hindert in jouw werk

1 punt is zeldzaam, 9 punten is constant

 

Machteloosheid
 1. Ik kan de problemen die mij worden toegewezen niet oplossen                                                       
 2. Ik zit klem in een baan zonder vooruitzichten
 3. Ik ben niet in staat beslissingen die mij beïnvloeden op te lossen
 4. Ik word misschien ontslagen en daar kan ik niets aan doen
Inadequate informatie
 1. De reikwijdte en de verantwoordelijkheden van mijn functie zijn mij niet duidelijk
 2. Ik heb niet de informatie die ik nodig heb om mijn werk goed te doen
 3. Mensen met wie ik werk begrijpen niet wat mijn rol is in het geheel
 4. Ik begrijp het doel van mij werk niet
Conflict
 1. Ik zit er midden in
 2. Ik moet aan conflicterende vragen tegemoet komen
 3. Ik ben het niet eens met mensen op het werk
 4. Ik moet procedures aan mijn laars lappen om het werk te kunnen doen
Ondermijnende collegiale verhoudingen
 1. Collega's ondermijnen mij
 2. De leiding trekt soms mensen voor
 3. Machtspolitiek hindert mij in de uitoefening van mijn werk
 4. Mensen concurreren met elkaar in plaats van samen te werken
Overbelasting
 1. Mijn werk belast mij in mijn privé-leven
 2. Ik heb te veel te doen en te weinig tijd om het te doen
 3. Ik moet mijn werk meenemen naar huis
 4. De hoeveelheid werk die ik heb, oefent een negatieve invloed uit op de kwaliteit van mijn werk
Verveling
 1. Ik heb te weinig te doen
 2. Ik ben overgekwalificeerd voor het werk dat ik doe
 3. Mijn werk is niet uitdagend
 4. Het grootste deel van mijn werk besteed ik aan routinezaken
 Slechte feedback
 1. Ik weet niet wat ik goed of fout doe
 2. Ik weet niet wat mijn baas vindt van mijn werk
 3. Ik krijg informatie te laat om ernaar te handelen
 4. Ik zie geen resultaten van mijn werk
Straf
 1. Mijn baas is kritisch
 2. Iemand anders strijkt met de eer van mijn werk
 3. Mijn werk wordt niet gewaardeerd
 4. Ík krijg de schuld van andermans fouten
Vervreemding
 1. Ik ben geïsoleerd van de anderen
 2. Ik ben slechts een klein radertje in de gehele organisatie
 3. Ik deel niet veel met mijn collega's
 4. Ik vermijd mensen te vertellen waar ik werk of wat ik doe
Tweeslachtigheid
 1. De regels veranderen voortdurend
 2. Ik weet niet wat er van mij verwacht wordt
 3. Er is geen relatie tussen hoe ik werk en het succes van mijn werk
 4. Prioriteiten die ik moet stellen, zijn voor mij onduidelijk
Gebrek aan beloning
 1. Mijn werk geeft geen voldoening
 2. Ik heb weinig echte successen
 3. Mijn carrièreprognose is niet uitgekomen
 4. Ik krijg geen respect
Waardenconflict
 1. Ik moet sjoemelen met mijn waarden
 2. Mensen keuren af wat ik doe
 3. Ik geloof niet in de instelling/organisatie
 4. Mijn hart ligt niet in mijn werk

 

Score:

48 - 168               laag risico; neem preventieve actie
169 - 312             gemiddeld; ontwikkel een plan om probleemgebieden aan te pakken
313 - 432             hoog: correctieve actie is noodzakelijk

 

< Terug naar nieuws