If you don't stand for something, you'll fall for anything

Wat is de visie van uw organisatie? En wat is uw manier om deze visie ook onder de werknemers te laten leven? Wat voor cultuur heerst er: voelen de werknemers de vrijheid om hun innovatieve ideeën te ontplooien, of is de ambitie die er voorheen geheerst heeft, omgeslagen naar een automatische piloot waarin de werknemer doet wat er van hem verwacht wordt en niet meer dan dat?

Het laatste wat u als werkgever wilt, is een organisatie waarin de creativiteit is weggevallen. Om dit te voorkomen is het van belang de werknemer te betrekken bij het proces, niet alleen door een heldere doelstelling te formuleren, maar daarbij ook wederzijdse verwachtingen uit te spreken en de ruimte te creëren om verder te ontwikkelen. Door als werkgever kaders te bieden, creëer je een speelveld waarbinnen de werknemer zich vrij voelt te bewegen. Missen deze kaders en richtlijnen, dan is de kans groot dat ook de focus mist en de geïnvesteerde energie alle kanten uit gaat ...

De werknemer is het instrument om de visie en doelstellingen van uw organisatie te realiseren en dáár te komen waar u heen wilt.

Voor een werknemer is een concrete doelstelling een stimulans om zijn werkzaamheden vol overgave en enthousiasme uit te kunnen blijven voeren. Wanneer dit ontbreekt, ligt het voor de hand dat hij deze uitdaging gaat missen en daardoor niet verder zal kijken dan het veel te lange en daardoor demotiverende to-do-lijstje van de dag. U kent vast wel de uitspraak 'geen tijd = geen prioriteit = geen visie'.

Door heldere verwachtingen uit te spreken, in gesprek te blijven met elkaar en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, wordt het potentieel binnen uw organisatie optimaal benut met als resultaat een in beweging zijnde, vernieuwende en uitdagende werkomgeving waarin men samen toewerkt naar dat uiteindelijke doel.

What do you stand for?

< Terug naar nieuws