Onaantrekkelijke mensen worden vaker getreiterd

Blog CNW | door: Guus Janssen

De werblog guuskvloer is even hard als de speelplaats voor lelijke eendjes. Mensen die als minder aantrekkelijk worden gezien, worden veel meer getreiterd en gepest op de werkvloer. Dat blijkt uit onderzoek van de Michigan State University.

Diverse onderzoeken hebben reeds aangetoond dat aantrekkelijke mannen en vrouwen sneller carrière maken en populairder zijn. Nu is voor het eerst de link onderzocht tussen aantrekkelijkheid en pestgedrag.

De onderzoekers peilden bij 114 werknemers van een ziekenhuis hoe vaak ze getreiterd of gepest werden door collega's. Tezelfdertijd werden deze mensen door een groep onbekenden beoordeeld op hun aantrekkelijkheid aan de hand van digitale foto's. Daaruit bleek dat werknemers die als minder aantrekkelijk werden beoordeeld, veel meer treiter- of pestgedrag rapporteerden.

Daarnaast gingen de onderzoekers ook na hoe aangenaam of vriendelijk de ziekenhuismedewerkers waren via het bevragen van hun partners en goede vrienden. Ook hier blijkt dat niet graag geziene medewerkers vaker gepest en getreiterd worden.

De onderzoekers besluiten hieruit dat zowel persoonlijkheid als voorkomen een belangrijke rol spelen in de manier waarop mensen behandeld worden.

 

Bron: Science Daily/HR Alert

< Terug naar nieuws