Nooit meer uitval een utopie?

door: Vion Jamin

Nooit meer uitval is inderdaad een utopie maar hoe zou je het vinden als je personele problemen in 75% van de gevallen ziet aankomen en kan bijsturen? Wat zou het je opleveren wanneer je hier controle over hebt?

Meestal volgt er actie als de problemen er al zijn. Een medewerker laat plotseling weten dat het niet goed gaat. Je luistert naar het verhaal en neemt in eerste instantie actie voor de korte termijn, bijvoorbeeld in de vorm van minder taken en/of kortere werkdagen. Je merkt aan jezelf dat je niet meer helemaal onbevangen een dergelijk gesprek in gaat. Alle consequenties en te ondernemen acties schieten door je hoofd. Wie gaat dit opvangen? Wat doet het met de rest van de afdeling? Hoe lang gaat dit duren? Wat is er nodig om erger te voorkomen?

Zou het niet veel effectiever en efficienter zijn als je ruim van te voren weet wanneer iemand niet helemaal op z'n plek zit? Dat je ziet aankomen wanneer iemand te veel druk ervaart en het risico loopt om uit te vallen. Dat je overzicht hebt waar de risicofactoren zitten onder jouw mensen. Dat je weet aan welke knoppen je moet draaien om het tij te keren voordat het mis gaat. Het kan! Dat is geen utopie.

CNW is al meer dan 15 jaar expert in het actief oplossen van personele problemen. Als iemand niet functioneert helpen we diegene aan een plek waar hij/zij (duurzaam en met veel plezier) wel goed functioneert. Als iemand vastloopt helpen we die weer op de rit. In bijgaand artikel over Theodoor kun je hiervan een mooi praktijkvoorbeeld lezen.

CNW wordt vaak relatief laat ingezet. Burn-out als volksziekte nummer 1 in combinatie met een schaarse arbeidsmarkt was voor ons een belangrijke aanleiding om op zoek te gaan naar een manier om meer en eerder invloed te kunnen uitoefenen. We besparen de organisatie daarmee nog meer kosten en een medewerker veel leed. De kosten lopen namelijk snel enorm op. Als iemand vertrekt, kost het al snel 20% van een jaarsalaris. Als iemand zich ziek meldt kost het minimaal € 250 per dag. Dan heb ik het nog niet eens over  neveneffecten zoals dat iemand voordat de klachten bekend zijn al langer niet goed functioneert, de achterstanden die daardoor ontstaan met als gevolg ontevreden klanten en geïrriteerde collega's. Op het moment dat iemand uitvalt moeten diezelfde geïrriteerde collega's vaak puinruimen en extra werk op zich nemen. Er moet (tijdelijke) vervanging worden gezocht etcetera en dat alles terwijl iedereen vaak al een behoorlijk druk bezette agenda heeft.

Dit gaat allemaal ten koste van focus op de corebusiness. Sta je open voor een andere aanpak? Wil je niet meer geconfronteerd worden met uitval en ziekte met geen of te weinig signalen vooraf? Zoek je naar grip en wil je weten aan welke knoppen je kunt draaien? Neem dan contact met ons op. CNW biedt, met een voor Nederland unieke en kostenbesparende methode, de mogelijkheid om op een eenvoudige én snelle manier de vitaliteit van je medewerkers en de weerbaarheid van je organisatie in kaart te brengen inclusief een stappenplan om gericht aan de slag te gaan.

Durf jij het aan om te kijken hoe jouw organisatie of afdeling er voor staat? Wil jij in korte tijd een overzicht hebben van de mentale gesteldheid van al je medewerkers en ben je benieuwd naar onze aanpak en de kosten? Vraag dan onze folder aan of neem contact met ons op.

< Terug naar nieuws