Loopbaan nieuws van Guus Janssen

door: Guus Janssen

Guus Janssen is sinds jaar en dag verbonden aan CNW als loopbaanadviseur. Vanaf nu delen we elke maand zijn belangrijkste loopbaan nieuws met u. 

Is het een sprookje?

Of bestaat het echt? In Brazilië is er een bedrijf dat Semco heet, de president-directeur is Ricardo Semler. Semco is in Brazilië het meest geliefde bedrijf om voor te werken: zonder vaste werktijden en andere verplichtingen, zoals bedrijfskleding. Velen bepalen zelf hoeveel ze verdienen, werknemers kiezen en beoordelen zelf hun baas, financiële informatie is beschikbaar voor iedereen - en er wordt winst gemaakt, veel winst.

Bij Semco werken ze in Semco-stijl: een nieuwe, menselijke, productieve, stimulerende en in alle opzichten lonende manier van werken. 'Semco-stijl' inspireert en daagt uit tot een nieuwe manier van werken.

"Mijn rol is die van een katalysator. Ik probeer een context te creëren waarin anderen beslissingen nemen. Succes betekent dat ik ze niet zelf hoef te nemen."

Zie verder op http://bit.ly/16nDvf8, inclusief 4 tips en een link naar de VPRO documentaire Tegenlicht.

Fysiologische metingen bij burn-out

Deze maand maakte ik kennis met een wetenschappelijk gefundeerde methode om metingen te doen over 3 dagen om de momenten van inspanning en ontspanning te tonen. Veel mensen die burn-out gevoelig zijn onderkennen niet dat zij gespannen zijn. Met de meetresultaten in de hand is het mogelijk het gedrag en leefpatroon bij te sturen - en dat gaat uiteraard verder dan de werkomstandigheden.

De methode heet Heart Rate Variability en is ontstaan doordat er metingen gedaan werden aan topsporters in Finland om te voorkomen dat zij overtraind raakten. Zie voor meer informatie http://www.biocoherence.eu/?page_id=1448.

Terugdringen verzuim in Zorg en Welzijn

De Inspectie SZW zet de komende jaren in op verbetering van de arbeidsomstandigheden in de sector Zorg & Welzijn, om het arbeidsgerelateerde verzuim terug te dringen. Dat betekent extra inspecties, voorlichting en, waar overtredingen worden aangetroffen, handhaving. 

Vanwaar deze focus op Zorg & Welzijn? De vraag naar zorg groeit, wat druk zet op de capaciteit. Die druk wordt versterkt doordat het verzuim in Zorg & Welzijn toeneemt. Ook is het verzuim hoger dan gemiddeld in Nederlandse organisaties. Lager verzuim is dus aantrekkelijk. Maar is het arbeidsgerelateerde verzuim wel de juiste focus? Joost Houtman denkt van niet. (bron: Nieuwsbrief SBK)

Werkervaring doorslaggevend bij aanname van personeel

In België wordt heel anders tegen de waarde van diploma's aangekeken. In een onderzoek geciteerd op de website van HR Square blijkt:

Voor zeven op de tien ondernemers is werkervaring doorslaggevend bij aanwervingen. Een diploma komt pas op de laatste plaats.

http://www.hrsquare.be/nieuws/9720/werkervaring-doorslaggevend-bij-aanwerving.

Vaste pool van flexwerkers voor gezonde balans flexschil en kwaliteit

Bedrijven halen het meest uit hun flexwerkers als ze hen gelijk behandelen ten opzichte van vaste werknemers. Bedrijven kunnen ook baat hebben bij het werken met een pool aan vaste flexwerkers. Op deze manier ontstaat de juiste balans tussen flexibiliteit in hun arbeidspool en zekerheid over de geleverde kwaliteit.

Bron: De Werkmarkt, http://bit.ly/14OUxMN.

Nul-uren-contract voor miljoenen Britten

In Groot-Brittannië groeit de kritiek op het gebruik van 'nul-uur-contracten', waarbij werknemers gebonden zijn aan een bedrijf zonder dat ze de garantie hebben op werk en dus ook geen zekerheid hebben over een loon. Meer dan een miljoen Britten is tewerkgesteld onder zulke 'nul-uur-contracten'.

http://www.hrsquare.be/nieuws/9665/nul-uur-contract-voor-miljoenen-britten

€ 400,00 is zinvolle investering in een Deskundig Oordeel

Als werkgever een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV? Dat is een verstandige investering, meent arbeidsjurist Floor Damen. UWV moet immers consistent in zijn besluiten zijn. De Centrale Raad van Beroep oordeelde al in 2011 dat een deskundigenoordeel van het UWV, waaruit blijkt dat de werkgever voldoet aan de re-integratieverplichting, een latere loonsanctie onmogelijk maakt.

Bron: Floor Damen, arbeidsjurist. http://bit.ly/1au7AHV.

Aanpak van zwerfvuil en afvalbakken is goed passend werk voor SW-ers

De medewerkers van Biga Groep, de sociale werkvoorziening uit Zeist, pakken vanaf januari het zwerfvuil en prullenbakken in de Bilt/Bilthoven aan. Werk dat de sociale werkvoorziening al een paar jaar in de Utrechtse Heuvelrug uitvoert. Samengestelde teams waar goed wordt gekeken naar de mogelijkheden van mensen met een arbeidshandicap, maken de verschillende plaatsen schoon. Veel inwoners van De Bilt, Bilthoven en de Utrechtse Heuvelrug zijn blij met het resultaat. Op werkdagen rijden de mensen een vaste route, legen zij prullenbakken en depotdogs en vegen zij de vloer rond glasbakken. Depotdogs zijn afvalbakken waarin hondenbezitters hondenpoep kunnen deponeren.

http://bit.ly/14Jmrix

Zeven inspirerende voorbeelden van publieke & private samenwerking gemeenten en re-integratiebedrijven

Gemeenten en re-integratiebedrijven staan voor een grote opgave. Er moet meer met minder. De samenwerking tussen gemeenten, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties verandert. OVAL (branchevereniging) en VNG (gemeenten) presenteren in het boekje 'Samen werken aan werk: lessons learned' succesvolle voorbeelden van publiek-private samenwerking. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van SZW nam op 3 juli het eerste exemplaar in ontvangst.

http://bit.ly/1gtJjT4

Bron: De Werkmarkt

 

< Terug naar nieuws