Wat kost een zieke werknemer?

Werkgevers zijn verplicht twee jaar lang het loon van de zieke werknemer door te betalen. Daarnaast brengen verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter ook kosten met zich mee. Werkgevers riskeren een extra  jaar loondoorbetaling, als de inspanningen volgens UWV onvoldoende zijn.

Naast loondoorbetaling en kosten voor re-integratieactiviteiten hebben werkgevers te maken met kosten voor het treffen van vervangingsmaatregelen en verlies aan productiviteit. Berekend is dat een zieke werknemer 200-400 euro per dag kost. Uiteraard zijn de exacte kosten afhankelijk van salaris en verzuimduur.

Om de kosten zelf te kunnen berekenen per werknemer, geven wij hieronder een rekenvoorbeeld - uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van 35.000 euro (cijfers CPB, 2014).

Kosten zieke/verzuimende werknemer per dag:

Loondoorbetaling

153 euro

Kosten vervanging

146 euro

Verlies productie/dienst

43 euro

Kosten arbodienstverlening

60 euro

Verzuimbegeleiding

7,50 euro

Totaal verzuimkosten:

410 euro per dag

 

Op internet zijn diverse rekentools te vinden waarmee u de kosten in uw organisatie exact kan berekenen. Ook spelen verzekeraars hier uiteraard op in.

Voorkomen is beter dan genezen

65 procent van het ziekteverzuim in Nederland is psychisch. Ook veel vormen van lichamelijke ziekte kunt u voorkomen. Wanneer u deze kosten heeft berekend, kunt u bepalen wat u wilt investeren om het ziekteverzuim te verlagen. De besparing die een lager ziekteverzuimcijfer u oplevert is dusdanig groot dat het vaak loont om hierin te  investeren.

< Terug naar nieuws