Check nu of in jouw beroepsgroep de gelukkigste of ongelukkigste mensen werken

Blog CNW | door: Kim van den Aker

 

Er wordt veel onderzoek gedaan naar geluk en naar geluk in het werk. Een van deze onderzoeken is gedaan door Loonwijzer, onder 123.000 werkende mensen uit Nederland.

Hierop volgend is, op de verzamelde data, een gespecificeerd onderzoek gedaan ( Beroep en Geluk in Nederland), waarin onderscheid is gemaakt tussen generaties, de verdeling tussen man-vrouw en het opleidingsniveau.

Niet gekeken naar deze variabele, blijkt dat mensen met leidinggevende functies het gelukkigst zijn en het ongelukkigst zijn wij in elementaire beroepen.

Tot de aller gelukkigste beroepsgroep behoren de vakspecialisten op het gebied van traditionele en alternatieve geneeskunde. In de 2 ongelukkigste beroepsgroepen bevinden zich de dierenartsen samen met de vuilnisophalers.

Hoe valt het te verklaren dat dierenartsen bij het meest ongelukkig makende vak behoren?

Dat in tegenstelling tot de specialisten die met mensen van doen hebben? Kunnen dierenartsen, die uit liefde voor dieren het vak in zijn gegaan, het leed van deze dieren niet aan? Waaruit, als dat waar is, de conclusie kan worden getrokken dat menselijk leed makkelijker te verkroppen is? Of heeft het uiteindelijk allemaal met status te maken?

Als kind ben ik vaak gewisseld tussen de toekomstige beroepen dierenarts en kinderarts, om het vervolgens geen van beide na te jagen. Was ik echt ongelukkig worden als dierenarts? En zou ik me als specialist in de geneeskunde gelukkiger gevoeld hebben? Het zijn vragen waar het antwoord niet zomaar op gegeven kan worden.

Een ding is zeker, dat ik contact zal gaan leggen met de onderzoekers om verklaring te proberen te achterhalen, want het is zeker opvallend te noemen.

Specifiek kijkend naar opleidingsniveau, generatie en geslacht dan blijkt dat:

-          Mannen geboren na 1985 (Generatie Y) het aller gelukkigst zijn als bestuurders en technici van            schepen en luchtvaartuigen;

o         Waarbij deze zelfde groep mannen geboren na 1985, het ongelukkigst is als bedienend personeel             van machines voor de vervaardiging van kunststof, rubber of papier

-          Mannen geboren in de periode 1970 t/m 1984 zijn het gelukkigst als leidinggevende en het                        ongelukkigst als bedieningspersoneel van machines in bont/leer.

-          Mannen geboren tussen 1955 en 1969 zijn het gelukkigst als incasseerders en het ongelukkigst in            de verkoop

-          Mannen geboren voor 1954 zijn het gelukkigst in de bouw en het ongelukkigst als                                   netwerkspecialisten.

         

-          Vrouwen in generatie Y zijn het gelukkigst als verpleegkundige en het ongelukkigst als                         huishoudelijke hulp

-          Vrouwen geboren tussen 1970 en 1984 zijn het gelukkigst als natuur - aardwetenschappers en het             ongelukkigst als medewerker in de vervoers- en opslagsector

-          Vrouwen geboren tussen 1955 en 1969 zijn het gelukkigst als chauffeurs en het ongelukkigst als             tuinders

-          Vrouwen geboren voor 1954 zijn het gelukkigst als specialisten in administratie en het                        ongelukkigst als chauffeurs. Wat natuurlijk zeer opvallend is, want de leeftijdsgroep die er na            geboren is zijn dan juist het aller gelukkigst.

 

Merken jullie verschil op het werk tussen mannen en vrouwen en tussen de verschillende leeftijdsgroepen? Wat zijn volgens jullie de oorzaken hiervan?

Laat het me weten via kim@cnw.nl

 

< Terug naar nieuws