De relatie tussen arbeidsmarktwaarde, personeel en vergrijzing...

Het is nu misschien nog moeilijk voor te stellen dat er ondanks de arbeidsmarktkrapte van dit moment, op relatief korte termijn een tekort ontstaat aan personeel. Een probleem waar je als werkgever nu al bewust bij stil kunt staan. De grootste oorzaak van dit aankomende tekort is de vergrijzing. Eén van de consequenties daarvan is dat personeel minder gemakkelijk te krijgen en daarnaast ook te behouden is. Dat betekent dat u op een andere manier naar personeel zal moeten gaan kijken dan u nu doet.

Een tekort aan personeel betekent dat de werknemers die u niet kunt en wilt missen door anderen verleid zullen worden om te vertrekken. Hoe gaat u er voor zorgen dat u deze mensen aan u bindt? Het betekent ook dat de gemiddelde leeftijd van uw werknemer waarschijnlijk hoger komt te liggen. En hoe zorgt u ervoor dat ook deze mensen met hun tijd meegaan en dezelfde waarde blijven houden voor uw organisatie als toen ze jonger waren?

Uw mensen bewust maken van hun arbeidsmarktwaarde en ze de gelegenheid bieden om hier aan te werken is een mogelijk antwoord op beide vragen. Mensen die werken aan hun arbeidsmarktwaarde weten wat ze waard zijn. Zij maken bewuste keuzes en werken met overtuiging op de plek waar ze zitten. Een organisatie die mensen de kans geeft hier aan te blijven werken, creëert commitment en doet aan personeelsbinding.

Verdere mogelijke oplossingen? De toegevoegde waarde van uw werknemer zoeken binnen de organisatie en dit potentieel benutten; in gesprek blijven met uw werknemer en oplossingen bieden voor de problemen waar tegenaan gelopen wordt; ontwikkelingsmogelijkheden bieden en uw werknemer de eigen verantwoordelijkheid laten nemen voor zijn loopbaan; uw visie helder formuleren en deze laten leven bij de werknemer.

Wat is uw strategie voor de toekomst?
< Terug naar nieuws